Review Giáo trình QC KENTEI 4

Trong mỗi cuộc thi, giáo trình luôn là một tài liệu rất quan trọng. Giáo trình chính là tài liệu cơ sở chứa tất cả nội dung yêu cầu một thí sinh phải trang bị cho bản thân mình. Đương nhiên, đây là những kiến thức cần thiết cho thí sinh. Cuộc thi QC KENTEI 4 cũng vậy, chúng ta cũng có một giáo trình với những kiến thức căn bản nhất về quản lý chất lượng.

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về giáo trình dùng cho QC KENTEI 4 và cách sử dụng hiệu quả giáo trình này.

1. Về cấu trúc của giáo trình

Giáo trình được trình bày thành 4 chương lớn trình bày về: Quản lý chất lượng là gì, Hoạt động quản lý chất lượng là gì, Tâm thế của người đi làm là gì và Giới thiệu thuật ngữ dùng trong quản lý chất lượng. 

Chương 1 sẽ giải thích những khái niệm đầu tiên về quản lý chất lượng. Đó là về: chất lượng là gì, suy nghĩ ưu tiên chất lượng, kaizen, giải quyết vấn đề, tiêu chuẩn hoá… Đây là đều là từ khoá tối thiểu mà một người đi làm (không phân biệt ngành nghề) cần biết vì chúng ta sẽ tiếp xúc trong công việc hàng ngày.

Chương 2 giới thiệu về những khái niệm hoạt động cần thực hiện để quản lý chất lượng. Để sản xuất được một sản phẩm sẽ cần trải qua nhiều quá trình, do đó việc hiểu khái niệm về quá trình (công đoạn) là rất quan trọng. Ngoài ra, trong quản lý chất lượng, việc thu thập dữ liệu và phân tích bằng cách sử dụng 7 công cụ QC là không thể thiếu. Đây cũng chính là hai nội quan trọng khác ngoài khái niệm về quá trình.

Khác với 2 chương đầu, chương 3 sẽ tập trung giới thiệu về những công cụ giúp một nhân viên có thể nâng cao chất lượng công việc, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Chương này sẽ giới thiệu về Ho-Ren-So (báo cáo, liên lạc, và thảo luận), tác phong làm việc, 5S, an toàn lao động…

Cuối cùng, chương 4 sẽ bao gồm những giải thích về những thuật ngữ chuyên môn khó nhằm bổ trợ cho thí sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm căn bản trong quản lý chất lượng, hoạt động động quản lý chất lượng được trình bày xuyên suốt giáo trình.

2. Tính thực tiễn của giáo trình

Đây  thực sự là một tài liệu dễ đọc, dễ áp dụng và rất ngắn gọn (chưa đầy 50 trang). 

Thông thường, khi vào một công ty, bắt đầu một công việc, mọi nhân viên đều bắt đầu từ những khái niệm căn bản như “chất lượng là gì?”, “quản lý chất lượng là gì?” hoặc “tại sao cần quản lý chất lượng”. Do đó, việc học những khái niệm tưởng như rất đơn giản này lại thực sự có ích cho nhân viên mới giúp tăng tốc độ làm quen với công việc.

Ngoài ra, khi nắm được khái niệm về quá trình hay 7 công cụ QC, bản thân nhân viên có thể hiểu được các công đoạn sản xuất sản phẩm của công ty, và chất lượng của sản phẩm đang được quản lý như thế nào.

Cuối cùng, với những kiến thức về phương pháp làm việc như Ho-Ren-So, tác phong trong công việc cũng rất hữu ích để giúp học viên có thể nhìn nhận lại phương pháp làm việc hiện tại, tiến hành kaizen, nâng cao chất lượng công việc. 

3. Cách sử dụng hiệu quả giáo trình

Một tài liệu chất lượng là một tài liệu có chứa những nội dung có thể áp dụng ngay trong thực tế.

Trước khi áp dụng, điều đầu tiên học viên cần làm là hiểu được nội dung. Việc đọc khái niệm, kết hợp với việc kiểm tra nghĩa của các thuật ngữ được giải thích của chương 4 sẽ giúp học viên hiểu nội dung nhanh hơn.

Sau khi đã hiểu khái niệm, hãy áp dụng thử vào thực tế trong công việc. Ví dụ, học xong khái niệm “chất lượng là gì”, hãy thử liên hệ với sản phẩm đang sản xuất tại công ty mình và phân tích xem chất lượng của sản phẩm đó là gì, thông tin chất lượng được thể hiện ở đâu.

Trên đây là một vài chia sẻ của tôi về nội dung và cách sử dụng hiệu quả giáo trình QC KENTEI 4. 

Các bạn quan tâm có thể học chương trình QC KENTEI 4 TẠI ĐÂY.

Bùi Linh

Bài viết cùng danh mục