Card image cap
Nhân duyên với cuộc thi QC KENTEI (Khảo thí Quản lý chất lượng và Kiểm soát chất lượng - QM/QC Exam)

Nhắc đến Nhật Bản, hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe về “Made in Japan”. Đây chính là từ khoá đưa Nhật Bản…

Card image cap
Chia sẻ kinh nghiệm | Những kỹ năng cần thiết cho nghề QC

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ về những kĩ năng và kiến thức mà mình cho là cần thiết cho một nhân viên…