Viqualita

Viqualita

Viqualita
 • 3

  Khóa học
 • 69

  Học viên
 • 5

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Chúng tôi chuyên tư vấn và đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý sản xuất, kaizen theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Chúng tôi là những chuyên gia có nhiều năm làm việc trực tiếp làm trong các công xưởng của Nhật Bản, mong muốn mang công thức thành công của Nhật Bản về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khóa học của giảng viên Viqualita


Quản lý sản xuất là làm những việc gì? (COMING SOON)

 • 0 Bài giảng
 • 0
Khoá học giới thiệu cũng đầu công việc cần thực hiện để có thể quản lý sản xuất hiệu quả.

Miễn phí

Chi tiết

Quản lý sản xuất là quản lý cái gì?

 • 26 Bài giảng
 • 1 giờ 40 phút
Đối với doanh nghiệp sản xuất, quản lý sản xuất không chỉ là một bộ phận quan trọng mà còn là chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh, quyết định sự thành công của doanh nghiệp.  Trong xu hướng thay đổi của thị trường về công nghệ hoá và toàn cầu hoá, thì vai…

199.000đ

400.000đ

off 51%

Chi tiết

Tổng quan về Quản Lý Sản Xuất nhà máy (FREE)

 • 6 Bài giảng
 • 22 phút
Đối với doanh nghiệp sản xuất, quản lý sản xuất không chỉ là một bộ phận quan trọng mà còn là chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh, quyết định sự thành công của doanh nghiệp.  Trong xu hướng thay đổi của thị trường về công nghệ hoá và toàn cầu hoá, thì vai…

Miễn phí

Chi tiết